بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

تماس با ما

نشانی: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا

 samane payamaki bimarestan.jpg

 

شماره های مستقیم بخش ها و واحدهای بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

 

نام بخش شماره تلفن نام بخش شماره تلفن
دفتر پرستاری 53314011 IT 53316416
زایشگاه 53314012 انبار مرکزی 53316422
کنترل عفونت 53314013 NICU 53316423
ICU قلب 53314014 اتفاقات 53314018
مترون 53314015 مدارک پزشکی 53316411
رئیس امور مالی 53314016 درمانگاه 53316412
تدارکات 53314017 درمانگاه 53316414
ICU جراحی 53314019 درمانگاه 53316413
منشی ریاست 53314020 اتاق عمل 53316417
دبیرخانه - فکس 53314021 دستگاه کارت خوان 53316424
اسکیل لب 53314022 هیئت مدیره نظام پرستاری 53314612
حقوق و دستمزد 53314023 چیلر تأسیسات 53310165
آنژیو 53314024 کارگزینی 53318727
ارسال اسناد 53314025 رسیدگی به شکایات 53318488
روابط عمومی 53314026 درمانگاه (دکتر ولی زاده ) 53318262
رادیولوژی 53314027 تدارکات ( خانم رهنما ) 53319747
سی سی یو 53314028 دکتر بهرامعلی 53319838
تجهیزات 53314029 امور مالی (ملکی) 53318757
اتاق عمل (بیهوشی) 53314031   53319252
انبار داروئی 53316415 انبار مواد غذایی 53316419
 
 
 
 
شماره های داخلی بخش ها و واحدهای بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) 
 
 
واحدهای پاراکلینیک
رادیولوژی آزمایشگاه درمانگاه حضرت ولی عصر (عج)
مستقیم 2214027 مسئول 226 مطب زنان 272 مسئول 280
پذیرش و مسئول 299 پذیرش 305 مطب دکتر ولی زاده 265 نوبت دهی 212-(4-2216412)
سی تی اسکن کنترل کیفی 239 درمانگاه 274 تست ورزش نوار مغز 278
مسئول 221   مطب اعصاب و روان 269 نوار قلب درمانگاه 296
پذیرش 294 بانک خون 324 مطب اطفال 268 منشی اطفال 270
سونوگرافی پاتولوژی 339 339 271 منشی زنان و داخلی 233
پذیرش 356 نوار قلب نوار عصب 273 اکو کاردیوگرافی
پزشک 357 پذیرش 261 کلینیک دیابت 275 بخش 394-392
آندوسکوپی واکسیناسیون   244 اتندینگ قلب 395
پذیرش 335 پذیرش 407 نوار مغز 278 اتاق هولتر 394


واحدهای غیردرمانی
داروخانه پذیرش و صندوق تسویه و ترخیص آمار و مدارک پزشکی
بستری 316 مسئول (سالن) 311 تسویه و ترخیص 312 مسئول 307-2214611
دکتر دهقان 352-2216421 پذیرش اتفاقات 211 اقتصاد درمان 214 بایگانی 308
 
انبار انتظامات سایر شماره ها
انبار مرکزی 217 مسئول 415 خوابگاه 329 نقلیه 313
انبار دارویی 231 اتفاقات 262 مسئول خدمات 282 نمایندگان بیمه 309-318
انبار آشپزخانه 216 ورودی بخش 315 دفتر نظام پرستاری 2214612 کمک بهیاران 383
تغذیه اتاق عمل 351 تأسیسات 333 ایستگاه پلیس 427
مسئول 216 276 پارکینگ پرسنل 427 مسئول تأسیسات 222 بانک ملی 2216418
آشپزخانه 425 جراحی مردان و زنان 232     خیاط خانه 227
سلف سرویس 325 اطفال و GYN 416 مددکاری 370 لاندری 235
    خروجی بیمارستان 437 آژانس بیمارستان 210 مرکز کپی 435
واحدهای اداری و مالی
مدیریت و واحدهای اداری امور مالی آموزش
مدیریت 363 362 تدارکات 375 حسابداری اسکیل لب 367-2214022
مستقیم مدیریت 2214020 کارپردازی 398 رئیس حسابداری 376-2214016 EDO 288
دبیرخانه 228-2214021 آقای مهدی زاده 398 حقوق و دستمزد 374 کتابخانه 209
مترون 293-2214015 بهبود کیفیت 213 کارانه 379 کمیته تحقیقات 208
مدیر امور عمومی 364 بهداشت محیط 366 بررسی اسناد 365    
آقای اطلسی 401 تجهیزات پزشکی 326 درآمد    
کارگزینی 225 شبکه و IT 354-2216416 مسئول درآمد 2214025-433    
امین اموال 281 روابط عمومی 359-2214026 کارشناس درآمد 368    
    رسیدگی به شکایات 438 ارسال اسناد 369    
    کنترل عفونت 366        
    سوپروایزور آموزشی 439        
شماره داخلی پزشکان مقیم
مقیم زنان 224 مقیم داخلی 319 مقیم اطفال 205 مقیم جراحی 321
شماره های خارج از بیمارستان
اورژانس 220 درمانگاه حمزه 230 دانشگاه علوم پزشکی

 

250

ستاد هدایت 328