بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

تماس با ما

نشانی وشماره تماس های مستقیم وداخلی بیمارستان

نشانی وشماره تماس های مستقیم وداخلی بیمارستان نشانی: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا     شماره های مستقیم بخش ها و واحدهای بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)   نام بخش شماره تلفن نام بخش شماره تلفن دفتر پرستاری 53314011 IT 53316416 زایشگاه 53314012 انبار ...