بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

متخصص بیماریهای قلب وعروق بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تاکیدکرد؛فشارخون بالا مهمترین عامل ایجادبیماری آترواسکلروز می باشد/حدود70درصدبیماران فشارخون بدون علامت هستند

متخصص بیماریهای قلب وعروق بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تاکیدکرد؛فشارخون بالا مهمترین عامل ایجادبیماری آترواسکلروز می باشد/حدود70درصدبیماران فشارخون بدون علامت هستند به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): دکترعبدالحکیم الکامل متخصص بیماریهای قلب وعروق بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت : فشارخون یکی ازبیماریهای غیرواگیردارمهم که به اسم قاتل خاموش هم شناخته می شود. دکترالکامل بااشاره به اینکه فشارخون بالا مهمترین ...

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از27 اردیبهشت لغایت 14 تیرماه 1398

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از27 اردیبهشت لغایت 14 تیرماه 1398 به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): بسیج ملی کنترل فشار خون با اهدافی مانند افزایش سواد سلامت جامعه، شناسایی و کشف موارد فشار خون بالا، اطلاع رسانی درخصوص کاهش مصرف نمک روزانه مردم و کنترل صنایع و ساختارهای مرتبط از 27 اردیبهشت ماه جاری تا15تیرماه ...

معاون وزیربهداشت خبرداد:راه اندازی سامانه خود اظهاری بسیج ملی کنترل فشار خون

معاون وزیربهداشت خبرداد:راه اندازی سامانه خود اظهاری بسیج ملی کنترل فشار خون در نخستین روز بسیج ملی کنترل فشارخون، سامانه خوداظهاری بسیج ملی کنترل فشارخون راه اندازی شد.   به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): دکتر علیرضا رئیسی معاون وزیربهداشت با اعلام این خبر افزود: از27 اردیبهشت روز جهانی فشار خون، سامانه خود ...

کمیته ایمنی بیماربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تشکیل جلسه داد

کمیته ایمنی بیماربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تشکیل جلسه داد به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):کمیته ایمنی بیماربا حضورمدیرخدمات پرستاری ومامایی وصاحبین فرآیند دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)وبا توجه به گزارش دو مورد جداشدن تیوپ پلاستیکی آنژیوکت هنگام جداکردن آنژیوکت ازدست بیمارتشکیل جلسه داد. اهم موضوعات ...

تشکیل کمیته 724(سکته مغزی )بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

تشکیل کمیته 724(سکته مغزی )بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته 724(سکته مغزی )باحضور ریاست بیمارستان وسایراعضاء کمیته دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تشکیل گردید. درابتدای جلسه آقای حامد مرادی دبیرکمیته 724 آمارمربوط به بیماران را ارائه دادند. اهم موضوعات مطرح شده ...

31 اردیبهشت روزملی اهدای عضووتقسیم عاطفه هاوتفسیرانسانیت گرامی باد

31 اردیبهشت روزملی اهدای عضووتقسیم عاطفه هاوتفسیرانسانیت گرامی باد ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا وهرکس انسانی راحیات بخشد مثل این است که همه مردم راحیات بخشیده است (سوره مائده آیه 32)  اکنون قریب به 25 هزارنفردرایران نیازمند پیوند عضو هستنداما به دلیل نبودن عضو کافی برای پیوند روزانه 10-7 نفر ازاین بیماران به ...

کمیته کنترل عفونت وکمیته بهداشت محیط بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارشد

کمیته کنترل عفونت وکمیته بهداشت محیط بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارشد به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته کنترل عفونت وکمیته بهداشت محیط باحضورمدیرداخلی بیمارستان وسایر اعضاء برگزارگردید. درابتدای جلسه خانم جرجانی سوپروایزور کنترل عفونت به بیان موارد کنترل عفونت پرداخت ،بیان آماربیماران زخم بستر درسال ...

متخصص بیماریهای قلب وعروق بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تاکیدکرد؛فشارخون بالامهمترین عامل بیماری آترواسکلروزمی باشد/70درصد بیماران فشارخون بدون علامت هستند

متخصص بیماریهای قلب وعروق بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تاکیدکرد؛فشارخون بالامهمترین عامل بیماری آترواسکلروزمی باشد/70درصد بیماران فشارخون بدون علامت هستند به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): دکترعبدالحکیم الکامل متخصص بیماریهای قلب وعروق بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت : فشارخون یکی ازبیماریهای غیرواگیردارمهم که به اسم قاتل خاموش هم شناخته می شود. دکترالکامل بااشاره به اینکه فشارخون بالا مهمترین ...

کمیته تشویق وتذکر تشکیل جلسه داد

کمیته تشویق وتذکر تشکیل جلسه داد به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته تشویق و تذکر با حضورمدیرداخلی بیمارستان و سایراعضاء تشکیل جلسه داد.اهم موضوعات دراین کمیته ، بازنگری تشویق وتنبیه ، شیوه نامه تشویق وتذکر وزارتخانه بومی شد و مقررگردید طی یک هفته اطلاع رسانی صورت گیرد. ...