بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

جلسه کمیته بحران بامشارکت شهرداری شهرستان ومرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساتشکیل شد

جلسه کمیته بحران بامشارکت شهرداری شهرستان ومرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساتشکیل شد به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: جلسه کمیته  بحران در راستای ایجادآمادگی وهماهنگی هرچه بیشتر جهت خدمت رسانی به همشهریان عزیزبامشارکت شهرداری شهرستان ، مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی ،تیم مدیریتی بیمارستان واعضاء کمیته بحران دربیمارستان ...

رییس بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فساسال نوراتبریک گفت

رییس بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فساسال نوراتبریک گفت به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): دکتر عبدالعلی پاکدامن رییس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درپیامی فرارسیدن سال نو و نوروز راتبریک گفت: بسم الله الرحمن الرحیم  نفس بادصبامشک فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد فرارسیدن سال نو ونوروز ...

بازدیدسرزده معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی ازبیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا

بازدیدسرزده معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی ازبیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: بازدید سرزده دکتربهمن یار معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی به همراه تیم مدیریتی بیمارستان ازبخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)انجام شد. دراین بازدید ضمن تبریک سال نو وقدر دانی اززحمات پرسنل ،بررسی ...

آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری

آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا: درشب چهارشنبه سوری پزشکان ،پرسنل  اورژانس اتفاقات وانتظامات این بیمارستان درحال آمادگی کامل برای خدمات رسانی به مصدومین بودند. خوشبختانه مردم فهیم شهرستان فسا بارعایت کردن اصول ایمنی درشب چهارشنبه سوری ...

بازدید نوروزی معاون آموزشی ومشاور ورییس دفترحوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ازبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

بازدید نوروزی معاون آموزشی ومشاور ورییس دفترحوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ازبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا : دردومین روز نوروز دکترغلامپور معاونت آموزشی ،خانم زگردی مشاورورییس دفترریاست دانشگاه علوم پزشکی وتیم مدیریتی بیمارستان ازبخش های درمانی ،غیردرمانی وپاراکلینیک بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نمودند وضمن ...

دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) فسا روز مددکاری راگرامی داشتند

دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) فسا روز مددکاری راگرامی داشتند ای صبوران صابروای کریمان شاکر ، ای آنانکه درحریم حرمت محرومان محرومید وبرآلامشان مرهم ،ای شما که تقسیم خنده ها وترمیم گریه هاراپیشه ی خویش ساخته اید وای همه ی کسانی که تابه امروز پرچم مددکاری را برافشته نگه داشته اید ،دست مریزاد، روزتان مبارک . به گزارش ...

توصیه هایی برای پیشگیری ازخطرات چهارشنبه سوری

توصیه هایی برای پیشگیری ازخطرات چهارشنبه سوری همیشه پیشگیری بهتر ازدرمان است  ترقه هاوفشفشه هاودیگر اسباب آتش بازی را ازفروشنده های مجازومعتبر تهیه کنید به برچسب آن توجه وازبی خطربودن آن اطمینان حاصل کنید. عزیزان من ازنگهداری موادمحترقه و وسایل آتش بازی (حتی وسایل ومواداستاندارد) درنزدیکی وسایل ...

تولداولین نوزاد درلحظه ی تحویل سال جدید دربیمارستان حضرت ولی عصر (عج)فسا

تولداولین نوزاد درلحظه ی تحویل سال جدید دربیمارستان حضرت ولی عصر (عج)فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: خانم نادره اشکان مسوول زایشگاه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت : خانمی 23 ساله دربارداری دوم خود به کمک کادر پزشکی ودرمانی مرکز آموزش مراقبت های بارداری زایمان ومراقبت های پس از زایمان این بیمارستان نوزاد ...

بیش از5600 مورد دیالیزدربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شد

بیش از5600 مورد دیالیزدربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شد به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): خانم محبوبه آهنی مسوول بخش همو دیالیزبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت : بخش همودیالیز بیمارستان که با 9تخت فعال درسه شیفت کاری (شب آنکال) که اکثر شیفت های آنکال شب فعال می باشد وبیماران اورژانسی درآن شیفت پذیرش  ...