بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • همزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاههمزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاه
  • همزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاههمزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاه
  • همزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاههمزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاه
  • همزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاههمزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاه
  • همزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاههمزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاه
  • همزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاههمزمان با میلاد حضرت زینب(س): تقدیر از دانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان توسط معاون آموزشی دانشگاه

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛دکترکوهپایه معاون آموزش دانشگاه به همراه دکترخانی، معاون آموزشی دانشکده پرستاری وآقای امیرخانی، مدیرگروه دانشجویان پرستاری ضمن حضوردربیمارستان، باشاخه های گل وشیرینی ازدانشجویان پرستاری جدیدالورود به بیمارستان،تقدیر نمودند.

دکترکوهپایه تقارن زمانی میلاد باسعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار راباورود این دانشجویان به بیمارستان مبارک وفرخنده دانسته و دانشجویان را به الگوگیری از این بانوی نمونه و رعایت اخلاق حرفه ای توصیه نمودند .