بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی احیا پیشرفته کودکان درروزهای 14 و16 بهمن ماه، توسط خانم دکتر آیتی( متخصص اطفال ونوزادان ) جهت پرسنل کادر درمان طی دو جلسه برگزار گردید و آخرین تغییرات پروتکل احیادر این جلسات مورد بحث وبررسی قرار گرفت .