بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه بهمن ماه کمیته بحران وبلایای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛کمیته بحران وبلایا در تاریخ 95/11/16 به ریاست دکترشکوهیان وسایراعضای کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه به اهمیت آمادگی قبل از بحران وتجهیز آمادگاه تاکید گردید. از مهمترین مصوبات کمیته، می توان به برگزاری مانورتخلیه اشاره نمودکه بناشد هماهنگی های لازم در راستای برگزاری این مانور، در اسرع وقت صورت پذیرد.

سایرمصوبات کمیته، برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران وآشنایی باانواع بحران ها جهت آشنایی کارکنان بیمارستان می باشد.