بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛جلسه بحران تحت عنوان" مانور تخلیه " صبح روز سه‌شنبه  19بهمن ماه 95،با حضور اعضا ی کارشناس اعتباربخشی بیمارستان، سوپروایزر آموزشی، دبیر کمیته بحران ، کارشناس آتش نشانی بیمارستان وجمعی از پرسنل سازمان آتش نشانی شهرستان، به ریاست مهندس زحمتکش،مدیر امور عمومی بیمارستان برگزار گردید.

دراین جلسه ، اعضا نقطه نظرات خود را ارائه نمودند و مسئول سازمان آتش‌نشانی شهرستان آمادگی مجموعه خود رامبنی بر آموزش کارکنان بیمارستان واعلام نمودند.