بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کنفرانس آموزشی نحوه صحیح آتل بندیکنفرانس آموزشی نحوه صحیح آتل بندی
  • کنفرانس آموزشی نحوه صحیح آتل بندیکنفرانس آموزشی نحوه صحیح آتل بندی
  • کنفرانس آموزشی نحوه صحیح آتل بندیکنفرانس آموزشی نحوه صحیح آتل بندی
  • کنفرانس آموزشی نحوه صحیح آتل بندیکنفرانس آموزشی نحوه صحیح آتل بندی

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی نحوه صحیح آتل بندی توسط آقای دکتریاراحمدی، متخصص طب اورژانس جهت پرسنل بخش های اورژانس، اتاق عمل وبخش های جراحی برگزار گردید.