بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی واحد مدیریت خطر،حوادت وبلایا درخصوص آشنایی کلیه پرسنل بیمارستان با سنجه های اعتباربخشی این واحد به همت دبیر کمیته مدیریت خطربیمارستان وکارشناس معاونت درمان دانشگاه، در روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 برگزار گردیدوکارکنان آشنایی های لازم را کسب نمودند.