بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛صبح امروزسه شنبه 95/11/26 دکترپزشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا، به همراه مدیرخدمات پرستاری دانشگاه وکارشناس مسئولان معاونت درمان، دربازدیدی سرزده از بخش های اتفاقات، تریاژ، اورژانس اطفال، اتاق های عمل و زایشگاه، ضمن عیادت از بیماران، از نزدیک مسائل ومشکلات بیماران وپرسنل وبخش های مذکوررابررسی نمودند.