بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    دکتر محمد شکوهیان، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا خبر داد : 4بخش بیمارستان در دی ماه 95، بازضریب اشغال تخت بالای 100درصد را تجربه نمودند .

ایشان افزود: ضریب اشغال تخت بخش های زایشگاه، جراحی عمومی زنان ، اتفاقات وبخش زنان به ترتیب 146%، 126%، 111% و 101% بوده است .

وی با استناد به این آمار، عملکرد  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا رادر دی ماه 95 مناسب ارزیابی نمود .

120145.JPG

 

14582504174.JPG