بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی نقش خود در تشخیص ارزشهاوعقاید در روزهای 30 بهمن ماه و5 اسفندماه توسط سوپروایزرآموزشی بیمارستان برگزار گردید .

در این کنفرانس در خصوص منشور حقوق بیمار وحقوق گیرندگان خدمت به تفصیل صحبت شد .