بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،آزمون توجیهی از پرسنل جدیدالورودطرحی وکار دانشجویی، توسط سوپروایزرآموزشی بیمارستان ازمباحث اعتباربخشی، آموزش وکنترل عفونت در روز پنجشنبه 5 اسفندماه در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید .