بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته مرگ ومیر بیمارستان دراسفندماه، باحضور دکترمحمدشکوهیان ریاست بیمارستان، دکتریاراحمدی، معاون آموزشی بیمارستان، دکترکوکبی، مدیرگروه زنان وسایراعضای کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص مشکلات موجود در فرآیند سطح بندی تریازکودکان بحث و بررسی شدو مقرر گردید پس ازاعمال اصلاحات لازم وبازنگری فرآیند توسط متخصصین طب اورژانس واطفال، در جلسه آینده این کمیته، فرآیند مذکور به تصویب نهایی برسد .