بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشوربرگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشور
  • برگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشوربرگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشور
  • برگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشوربرگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشور
  • برگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشوربرگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشور
  • برگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشوربرگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشور
  • برگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشوربرگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشور
  • برگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشوربرگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشور
  • برگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشوربرگ زرینی دیگر: دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادردر بین کلیه بیمارستانهای کشور

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، درطی مراسمی باحضور معاون محترم درمان وزارت بهداشت درمان .آموزش پزشکی، دکتر آقاجانی ، لوح بیمارستان دوستدار مادر، به دکترمحمد شکوهیان، ریاست بیمارستان اهدا گردید.

خاطرنشان می گردد این لوح تنها به بیمارستانهایی تعلق می گیردکه شاخص ها وآیتم های ده گانه وزارتخانه را رعایت نموده وفقط تعدادمعدودی از بیمارستانهای دولتی، خصوصی و ... در سراسر کشور، موفق به کسب این لوح گردیدند .

Untitled1111.jpg

 

گفتنی است در حاشیه این مراسم که درسالن همایش های رازی تهران برگزار گردید ، دومین جشنواره برترین های سلامت مادر ونوزاد در برنامه ترویج زایمان طبیعی نیز بابرپایی غرفه هایی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برپا گردید که روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) نیز اقدام به برپایی غرفه در محل مذکور نمود که با استقبال خوبی مواجه گردید.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، این دستاورد بزرگ را به کلیه مسئولین ومدیران گرامی ، پرسنل محترم بیمارستان وهمه همشهریان عزیز فسایی تبریک عرض می نماید .