بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، معاونت درمان دانشگاه در محل بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) در سه ماهه چهارم امسال اقدام به برگزاری 6 عنوان کلاس آموزشی توسط اساتید این رشته، جهت آزمایشگاه های تحت پوشش دانشگاه اعم از دولتی و خصوصی نموده است.

متذکر می گرددتاکنون 4 عنوان از کلاس ها برگزار گردیده و 2 عنوان دیگر در هفته جاری برگزار می گردد.
عناوین کلاس ها بدین شرح می باشند:
1- کنترل کیفی دستگاه های اتوآنالیزر مدرس: جناب آقای خورشید
2- کنترل کیفی دستگاه های سل کانتر مدرس: جناب آقای دکتر محبی
3- آشنایی با اصول PCR: مدرس: جناب آقای دکتر مروج
4- مستند سازی در آزمایشگاه: مدرس: جناب آقای خورشید با همکاری جناب آقای دکتر خورشید
5- بانک خون: مدرس: جناب آقای دکتر توسلی
6- اصول الایزا: مدرس: جناب آقای بیگی