بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد. با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد.
  • با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد. با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد.
  • با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد. با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد.
  • با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد. با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد.
  • با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد. با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد.
  • با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد. با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد.
  • با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد. با آغاز طرح امداد نوروزی؛ تست فرود بالگرد اورژانس 115 در در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با موفقیت انجام شد.

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، همزمان با شروع طرح امداد نوروزی، با حضور عوامل اورژانس هوایی، نقطه زنی و جایابی فرود بالگرد در مناطق مختلف فسا روز چهارشنبه 25 اسفند95 صورت گرفت. ،

در جلسه ای که با حضور ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا و عوامل اورژانس هوایی صورت گرفت، چالش ها و راهکار ها برای بهره گیری بهتر و تسهیل در استفاده از خدمات اورژانس هوایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
گفتنی است تست فرود بالگرد در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با موفقیت انجام شد تا آمادگی صد درصدی جهت طرح امداد نوروزی فراهم گردد. 

خاطرنشان می گردد کلاس های آموزشی لازم برای کارکنان مرکز اورژانس 115 و بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در خصوص چگونگی برخورد با امداد هوایی انجام شده است و تکنسین ها و پرستاران اورژانس این مرکز به طور عملی با نحوه امداد رسانی هوایی آشنا شده اند.