بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96
  • نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96
  • نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96
  • نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96
  • نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96
  • نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96نمره قبولی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر ایام نوروز 96

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)از عملکرد بخش اتفاقات بیمارستان درنوروز 96 وایام تعطیلات رسمی آغاز سال تقدیر نمود.

ایشان ضمن اشاره به فعال بودن بخش اورژانس بیمارستان در آغازین روزهای سال، اظهارنمود : باتوجه به تعطیلی غالب مراکز درمانی شهرستان، متخصصین وپزشکان مقیم طب اورژانس و کادر درمان بخش اتفاقات بیمارستان با برنامه ریزی وحضور در بخش، توانستند کلیه بیماران ومراجعین را پوشش داده و نمره قبولی را کسب نمایند که افزایش رضایت عمومی مراجعه کننده ها را در پی داشته است .