بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته تغذیه بیمارستان به ریاست دکتر شکوهیان تشکیل جلسه داد .

در این جلسه که با حضور مدیران داخلی وعمومی بیمارستان و کارشناسان بهداشت محیط، تغذیه وبهبود کیفیت تشکیل گردید درخصوص رفع مشکلات موجود در قراردادفعلی به منظور ارائه خدمات بهتر به بیماران، باتوجه به اتمام قراردادشرکت پیمانکار عهده دار تهیه مواد اولیه اتخاذ گردید.