بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نوروزی ریاست دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

   به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ شامگاه روز شنبه 5فروردین 96، دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا باحضور دکترشکوهیان،ریاست بیمارستان ، دکتر رضاییان ، مدیر داخلی  و آقای سرسبز، سوپروایزر بیمارستان  از بخش های مختلف  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید نمودند.

دراین بازدید، ایشان از بیماران بستری در بیمارستان عیادت كرده و ضمن تبریک سال جدید، روند ارایه خدمات به بیماران را مورد بررسی قرار دادند.