بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96
  • تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96تشکیل اولین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر سال 96

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ هیات اجرایی بیمارستان اولین جلسه خود رادرسال 96  امروز سه شنبه مورخ 96/1/15 راس ساعت 8:30به ریاست دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اعضاتشکیل داد.

دراین جلسه، دکترشکوهیان، ضمن تبریک سال جدید، برلزوم برنامه ریزی همه جانبه در ابتدای سال وبهره گیری از تجربیات تلخ وشیرین سال قبل تاکید نمود. ایشان از مدیران بیمارستان خواستندآستین های همت خویش را درخدمت به مردم در سال " اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال" بالا بزنند.

وی بااشاره به انجام اعتباربخشی در بازه زمانی 19 فروردین ماه تا 19 اردیبهشت واهمیت موضوع،حفظ آمادگی واحدها را خواستار شدند.