بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدیدتشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدید
  • تشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدیدتشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدید
  • تشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدیدتشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدید
  • تشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدیدتشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدید
  • تشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدیدتشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدید
  • تشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدیدتشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدید
  • تشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدیدتشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدید
  • تشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدیدتشکیل جلسه کمیته تغذیه بیمارستان در سال جدید

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ کمیته تغذیه بیمارستان  اولین جلسه خود رادرسال جدید، در روز شنبه مورخ 96/1/19 به ریاست دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اعضاتشکیل داد .

در این جلسه، برنامه ریزی های لازم درخصوص برنامه غذایی بیمارستان در ماه مبارک رمضان، با توجه به نزدیک شدن به این ماه انجام شد .