بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ بازدید مدیریتی ایمنی CCU در تاریخ 96/1/20 باحضور دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان واعضای کارگروه بازدید ایمنی در بخش سی سی یو برگزار گردید .

در این بازدید که سرپرستار وپرستاران بخش مذکور نیز حضور داشتند به بررسی وحل مسائل ومشکلات مرتبط با ایمنی بیمار پرداخته شد .