بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا  عملکرد این بیمارستان را در اسفندماه 95، با ارائه آمار تشریح نمود وگفت: در ماه انتهایی سال 95، دو بخش اتفاقات وزایشگاه ضریب اشغال تخت بالای 100 درصد را تجربه نمودند، این درحالی است که 4 بخش نیز ضریب اشغال تخت آنها بالای 90% بوده است .

 

125855474985.jpg

 

2125542.jpg

 

3.jpg