بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا  عملکرد این بیمارستان را در اسفندماه 95، با ارائه آمار تشریح نمود وگفت: در ماه انتهایی سال 95، دو بخش اتفاقات وزایشگاه ضریب اشغال تخت بالای 100 درصد را تجربه نمودند، این درحالی است که 4 بخش نیز ضریب اشغال تخت آنها بالای 90% بوده است .

 

125855474985.jpg

 

2125542.jpg

 

3.jpg