بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردیددومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید
  • دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردیددومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید
  • دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردیددومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید
  • دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردیددومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید
  • دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردیددومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید
  • دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردیددومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید
  • دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردیددومین جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزار گردید

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اقتصاد درمان به ریاست دکترپزشکی ، معاون محترم درمان دانشگاه وباحضوردکترشکوهیان ، ریاست محترم بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا وسایر اعضادرتاریخ 24 فروردین ماه 96 تشکیل جلسه داد.

در آغاز جلسه دکتر پزشکی درخصوص کاهش کسورات نکاتی ارائه نمودند، در ادامه اعضای جدید کمیته وشرح وظایف ایشان مشخص گردید .