بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU
  • بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU
  • بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU
  • بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU
  • بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU بازدید مدیریتی ایمنی این بار از بخش POST CCU

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ یکشنبه 27 فروردین ماه 96، بازدید مدیریتی ایمنی post ccu  باحضور دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان واعضای کارگروه بازدید ایمنی در بخش پست سی سی یو برگزار گردید .

خاطرنشان می گردد بررسی وحل مسائل ومشکلات مرتبط با ایمنی بیمار ازجمله مباحثی بود که در این بازدید ودرحضورسرپرستار وپرستاران بخش مذکور بدان پرداخته شد .