بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدیدتشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدید
  • تشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدیدتشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدید
  • تشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدیدتشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدید
  • تشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدیدتشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدید
  • تشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدیدتشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدید
  • تشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدیدتشکیل نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی درسال جدید

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، نخستین جلسه کمیته اخلاق پزشکی در سال جدید، در روز دوشنبه 28فروردین ماه 96 به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور اعضا تشکیل گردید.

در این جلسه دکترشکوهیان ضمن تبریک سال جدید به اعضا، خواستار برنامه ریزی مدون و ارائه گزارش عملکرد کمیته  در این خصوص شدند.

درپایان حضارضمن بیان مسائل ومشکلات موجود، درخصوص راهکارهای لازم به بحث وگفتگو پرداختند .