بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستانتشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان
  • تشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستانتشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان
  • تشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستانتشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان
  • تشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستانتشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان
  • تشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستانتشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان
  • تشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستانتشکیل جلسه فروردین ماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛کمیته مرگ ومیربیمارستان در روز شنبه مورخ 96/1/30 راس ساعت 9:30 صبح به ریاست دکتر پزشکی، معاون درمان دانشگاه وباحضوردکترشکوهیان، ریاست بیمارستان و سایر اعضای این کمیته تشکیل گردید.

در  این جلسه، اعضا طبق دستور کارجلسه، مسائل مطروحه را مورد بررسی قرار دادند وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.