بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه توجیهی آموزشی نیروهای شرکتی طرف قراردادبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) باحضور سوپروایزر آموزشی و کارشناس اعتباربخشی بیمارستان برگزار گردید.

خاطر نشان می گردد در این جلسه مخاطبین وحضار با احیای قلبی ریوی وهمچنین با اصول اعتباربخشی آشنا شدند.