بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خوردارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خورد
  • ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خوردارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خورد
  • ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خوردارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خورد
  • ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خوردارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خورد
  • ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خوردارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا توسط تیم ارزیاب کشوری کلید خورد

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،امروز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 96، کلید ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان باحضور تیم ارزیابی وزارتخانه از بیمارستان زده شد.

 در این ارزیابی، 8 محور کلی: 1- مدیریت ورهبری، 2-مراقبت ودرمان،3- مدیریت خدمات پرستاری، 4-مدیریت دارو وتجهیزات، 5-پیشگیری وبهداشت، 6-مدیریت خدمات پاراکلینیک، 7-مدیریت اطلاعات و8-رعایت حقوق گیرنده خدمت  مورد سنجش وارزیابی قرار خواهد گرفت.

بدین منظور صبح امروز راس ساعت 8 صبح، جلسه ای باحضور ارزیابان کشوری و مدیران اجرایی بیمارستان در سالن کنفرانس بیمارستان تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان ضمن عرض خوش آمد به تشریح عملکردودستاوردهای بیمارستان در سال گذشته پرداخت، در ادامه نیز کارشناسان دفتربهبود کیفیت، بانمایش پاورپوئینت وکلیپ، به بیان  اقدامات انجام شده در راستای بهبود کیفیت فرآیندها وخدمات دربیمارستان پرداختند.