بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستانبازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستان
  • بازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستانبازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستان
  • بازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستانبازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستان
  • بازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستانبازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستان
  • بازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستانبازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستان
  • بازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستانبازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستان
  • بازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستانبازدید ریاست وهیات اجرایی بیمارستان از روند تکمیل پروژه بخش سرطان شناسی بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 96، دکتر محمد شکوهیان به همراه هیات اجرایی بیمارستان ومهندسین ناظر دفتر فنی دانشگاه ، از بخش در حال ساخت تشخیص سرطان بیمارستان بازدید واز نزدیک در روند نحوه ومیزان تکمیل این پروژه قرار گرفتند.

گفتنی است این مرکز شامل واحدهای کولونسکوپی، کولپوسکوپی، سونوگرافی، حوزه های تشخیصی ، شیمی درمانی وکلینیک ها، اتاقهای معاینه و... می باشد که در آتیه نزدیک ان شاالله  به بهره برداری خواهد رسید و به بیماران این حوزه  ارائه خدمت خواهدداد .