بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،همزمان بااعیاد شعبانیه، درحرکتی خودجوش، جمعی از پرسنل بیمارستان باتهیه وتوزیع شربت، کام بیماران وهمراهان آنها وهمچنین همکاران بیمارستانی را شیرین نمودند.