بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • روز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شدروز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شد
  • روز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شدروز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شد
  • روز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شدروز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شد
  • روز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شدروز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شد
  • روز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شدروز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شد
  • روز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شدروز ماما باحضور معاونت درمان دانشگاه وریاست بیمارستان گرامی داشته شد

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،امروز شنبه 96/2/16 ، دکتر پزشکی، معاون درمان دانشگاه با حضور در بخش های زایشگاه، GYNو درمانگاه بااهدای لوح تقدیر و شاخه گل، روز ماما را تبریک گفتند .

گفتنی است دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان، دکتر رضاییان، مدیر بیمارستان وتنی چنداز از مدیران بیمارستان نیز ایشان را در این مراسم همراهی می نمودند .