بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • جلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستانجلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستان
  • جلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستانجلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستان
  • جلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستانجلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستان
  • جلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستانجلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستان
  • جلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستانجلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستان
  • جلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستانجلسه هماهنگی نیروهای انتظامات بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،جلسه هماهنگی ونظارت بر عملکرد پرسنل انتظامات توسط مسئول انتظامات بیمارستان، روزشنبه 17 اردیبهشت ماه 96 درسالن کنفرانس بیمارستان تشکیل گردید.