بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  •  کنفرانس آموزشی آشنایی با مفهوم وفرایند گزارش خطا کنفرانس آموزشی آشنایی با مفهوم وفرایند گزارش خطا
  •  کنفرانس آموزشی آشنایی با مفهوم وفرایند گزارش خطا کنفرانس آموزشی آشنایی با مفهوم وفرایند گزارش خطا
  •  کنفرانس آموزشی آشنایی با مفهوم وفرایند گزارش خطا کنفرانس آموزشی آشنایی با مفهوم وفرایند گزارش خطا
  •  کنفرانس آموزشی آشنایی با مفهوم وفرایند گزارش خطا کنفرانس آموزشی آشنایی با مفهوم وفرایند گزارش خطا

   

 

  به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان صورت پذیرفت:

عنوان : کنفرانس آموزشی آشنایی با مفهوم وفرایند گزارش خطا و9 راه حل ایمنی بیمار

زمان : 16/2/96

مدرس : سرکار خانم شیدایی

گروههای هدف : پرسنل کادر درمان

محل برگزاری کارگاه: سالن کنفرانس بیمارستان