بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،بازدید مدیریتی بیمار در بخش داخلی  درتاریخ 17 اردیبهشت ماه 96 با حضور دکتر محمد شکوهیان و کارگروه ایمنی بیمار انجام شد .

در این بازدید ایمنی به اهمیت ارتقاء ایمنی بیمار تاکید گردیدو از زحمات کلیه پرسنل این بخش، در راستای ارتقاء ایمنی بیمار وطرح تکریم ارباب رجوع تقدیروتشکر شد.