بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اقتصاددرمان بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته اقتصاددرمان بیمارستان 16 اردیبهشت ماه96 به ریاست دکتربابک پزشکی، معاون درمان دانشگاه وباحضور دکترمحمد شکوهیان، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ، دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه وسایر اعضای این کمیته درمحل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل جلسه دادواعضا مسائل مختلف این حوزه رابررسی نموده وتصمیمات لازم را اتخاذ نمودند.