بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستانکمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستان
  • کمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستانکمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستان
  • کمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستانکمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستان
  • کمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستانکمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستان
  • کمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستانکمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته ایمنی مادر ونوزاد بیمارستان باحضور دکتر شکوهیان ، ریاست بیمارستان، دکترکوکبی، مدیر گروه زنان ودیگر اعضا در روز دوشنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه 96 تشکیل گردید.

در این کمیته ضمن تاکید بر ارتقای ایمنی مادر ونوزاد، مسائل مرتبط با دستور کار جلسه واهداف کمیته توسط دبیر کمیته، مطرح گردید و راهکارهای اجرایی تصمیم گیری شد .