بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستان
  • تشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستانتشکیل جلسه کمیته اورژانس بیمارستان

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اورژانس- تریاژ وتعیین تکلیف  بیماران در روز سه شنبه مورخ 96/2/19 در ساعت 10 صبح، باحضور ریاست بیمارستان واعضای کمیته تشکیل جلسه داد.

در این کمیته ضمن بررسی مسائل ومشکلات بخش اورژانس، بر اهمیت خدمت رسانی در این بخش تاکید گردید.