بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته کنترل عفونت بیمارستان در تاریخ96/2/20 باحضور اعضا وبه ریاست دکتر محمد شکوهیان، ریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد.

در این کمیته در خصوص کاهش عفونت های بیمارستانی و ارتقاء ایمنی بیمار و ارتقاء سلامت پرسنل بحث وگفتگو شد وتصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.