بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی دوره توجیهی آیین نامه برگزاری کمیته ها وضوابط آن، جهت دبیران کمیته های بیمارستان در تاریخ 96/2/19 راس ساعت 9 صبح توسط خانم شیدایی برگزار گردید .

در این دوره اهمیت برگزاری کمیته ها وپیگیری مصوبات تا مرحله اجرا یادآوری گردید.