بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،بازدید مدیریتی ایمنی بخش جراحی مردان باحضور دکترمحمدشکوهیان، رئیس بیمارستان، اعضای کارگروه بازدید مدیریتی ایمنی درتاریخ 24 اردیبهشت ماه 96، برگزار گردید.

در جلسه ای که بدین منظور تشکیل گردید دکتر شکوهیان براهمیت انجام تمام اموروعملکردها در راستای افزایش وارتقاء ایمنی بیمار وجلوگیری از خطا  تاکید نمودند.

در این بازدید که سرپرستار بخش مذکور به همراه جمعی از پرسنل نیز حضور داشتند، اهم مسائل مرتبط با ایمنی بیمار بررسی وراهکارها وپیشنهادات اجرایی مطرح گردید.