بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتشکیل جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه هیات اجرایی بیمارستان، به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور سایر اعضای کمیته در روز یکشنبه 24/2/96تشکیل گردید.

دکتر شکوهیان در آغاز جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وخصوصا میلاد سراسر نور امام زمان(عج)، بر لزوم شرکت پرشورهمگان در پای صندوق های رای تاکید نمودند .

در ادامه جلسه، مدیران بخش های مختلف بیمارستان، در صحبت هایی مسائل بخش های وحوزه های خویش را مطرح وخصوص رفع آنها تصمیم گیری گردید.