بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه اردیبهشت ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اخلاق پزشکی در روزشنبه 23اردیبهشت ماه 96 به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور اعضا تشکیل گردید.

دراین جلسه دبیرمحترم کمیته اخلاق پزشکی، ضمن تبریک اعیادشعبانیه، به ارائه گزارش وپیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات جلسه قبلی پرداخت.

درپایان، حضارضمن بیان مسائل ومشکلات موجود، درخصوص راهکارهای لازم به بحث وگفتگو پرداختند .