بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،دومین جلسه چک و بررسی پرونده ها قبل از ترخیص، ویژه مسئولین ومنشی هادر تاریخ 96/2/31 باحضورریاست بیمارستان ومسئول اقتصادودرمان معاونت درمان دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه در مورد اصلاح روند بررسی و ارسال پرونده به حسابداری ( قبل از ترخیص ) بحث وگفتگو گردید.