بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اقتصاد درمان بیمارستان در روز یکشنبه 31 اردیبهشت 96تشکیل ودر خصوص نیروهای "واحدبررسی وارسال اسناد" بحث وگفتگو گردید.