بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی
  • تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسیتشکیل جلسه کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته مرگ ومیرو آسیب شناسی بیمارستان در روزسه شنبه 2 خرداد 96 به ریاست دکتر بابک پزشکی معاون درمان دانشگاه وبا حضورسایر اعضا تشکیل جلسه داد.

در این کمیته در خصوص ارتقاء ایمنی بیمار و راهکارهای کاهش خطا مباحثی مطرح گردید وحضار به تبادل نظر پرداختند .

خاطر نشان می گردد در این جلسه دکتر پزشکی بر حضور 100 درصدی همه اعضا در این کمیته تاکید نمودند .