بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستانتودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
  • تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستانتودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
  • تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستانتودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
  • تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستانتودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
  • تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستانتودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
  • تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستانتودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
  • تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستانتودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
  • تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستانتودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز شنبه 6/3/96 مصادف با اول رمضان المبارک 1438، مراسم تودیع ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان با حضور دکتر پزشکی، معاون درمان دانشگاه، دکتر شکوهیان رئیس بیمارستان، سرکار خانم کریمی، مدیر خدمات پرستاری معاونت درمان دانشگاه وجمعی از مدیران وسرپرستاران بخش های درمانی بیمارستان برگزار گردید.

در این مراسم از تلاشهای 4 ساله آقای قاسم سرسبز تقدیر گردید وحکم انتصاب سرکار خانم سمیه مرادی بعنوان مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا ابلاغ گردید.