بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،جلسه آموزشی نگارش برنامه عملیاتی  توسط کارشناس اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 96/3/4 ویژه مسئولین بخش های درمانی در سالن کنفرانس برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی سال جاری ونحوه پایش آن، آموزش های لازم ارائه گردید.