بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید. کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید.
 • کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید. کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید.
 • کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید. کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید.
 • کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید. کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید.
 • کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید. کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید.
 • کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید. کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید.
 • کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید. کنفرانس آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برگزار گردید.

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، باتوجه به شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ، کنفرانس آموزشی در با رویکرد اطلاع رسانی و آموزش تخصصی کادر درمان بیمارستان، امروز شنبه 96/3/13 توسط سرکار خانم دکتر پورمنتصر در سالن کنفرانس بیمارستان باحضور حدود 100 نفر از پرسنل بخش های درمانی برگزار گردید.

مهمترین مباحث مطرح شده در این کنفرانس را می توان: تاریخچه وتعریف بیماری، نحوه شیوع بیماری، روش های تشخیص، درمان ، پیشگیری و... برشمرد.

توصیه اکید می گردد ذبح گوشت حتما در کشتارگاه ها و خرید گوشت از مراکز معتبر انجام شود . همچنین پس از خریداری گوشت، بدون شستن وقطعه قطعه نمودن، آن را برای مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد در یخچال قرار داده وبعد از آن شسته وقطعه قطعه گردد.